AUTO Rijexamens krijgen een upgrade

Vanaf 25 maart 2019 zijn de praktijkexamens aangepast. Het examen is op meerdere punten veranderd. Deze veranderingen zijn doorgevoerd om in lijn te blijven met de technische ontwikkelingen en de huidige situatie op de weg. Dus ga je binnenkort op voor je rijbewijs, lees dan hier alvast wat de  veranderingen zijn.

Een van de grootste veranderingen is misschien wel de intrede van het navigatiesystemen in onze auto’s. Dit heeft geleid tot een nieuw examenonderdeel Zelfstandig route rijden 

Door het invoeren van dit examenonderdeel wil het CBR een goede aansluiting vinden met de dagelijkse praktijk. De meeste auto’s hebben tegenwoordig een navigatiesysteem dus het is nu zo’n gemeengoed geworden dat een dergelijk onderdeel bijna onontkoombaar is.

Zelfstandig route rijden

Het onderdeel zelfstandig route rijden kent enkele opdrachten,  in tien a vijftien minuten moet je aantonen dat je veilige beslissingen kunt nemen in het verkeer. Een van de opdrachten is het rijden naar een oriëntatiepunt, dit kan zijn een bekend punt die je al kent en zelfs binnen het zicht is. Het gaat er nu om dat je er naar toe kunt navigeren zonder hulp van navigatie of kaarten. Hierdoor wordt er door de examinator getest of je kunt rijden in het verkeer en beslissingen kunt nemen op basis van de door de door uitgestippelde route zonder dat de veiligheid in gevaar wordt gebracht.

Clusteropdracht

Deze bovenstaande opdracht kan als een clusteropdracht worden uitgevoerd.Dit betekent dat je een route instructie van drie tot vijf oriëntatiepunten moet kunnen onthouden. Denk hierbij aan een opdracht als: Rij met de bocht mee tot de eerstvolgende kruising, sla rechtsaf tot aan de T-splitsing. Ga hier naar link en vervolgens na het tankstation de tweede straat rechts en parkeer bij de supermarkt op een daarvoor bestemde plek.

Zelfstandig route rijden met navigatiemiddel

Aansluitend aan deze opdracht kan je gevraagd worden om naar een oriëntatiepunt te rijden die verder weg ligt en misschien niet bekend is. Dit gebeurd dan meestal met behulp van een navigatiesysteem. Dit lijkt een makkelijke opdracht maar de examinator verwacht hierbij wel dat je fouten van het navigatiesysteem corrigeert waar nodig. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een verkeerde of doodlopende straat wordt ingestuurd. Je moet op dit soort situaties snel kunnen anticiperen.

Bijzondere verrichtingen zijn aangepast

De bijzondere verrichtingen worden ook aangepast. Zo verdwijnt de stopopdracht, deze wordt vervangen door het recht achteruit rijden. De parkeer opdrachten worden ook preciezer. Zo wordt de examenkandidaat nu vertelt wat hij of zij precies moet doen, een verrichting als fileparkeren of parkeren in een haaks of schuin vak. Verdere verrichtingen kunnen zijn, keren met een halve draai of de oude vertrouwde hellingproef.De nieuwe examens zijn er niet voor niets gekomen ze komen voort uit het landelijk Actieplan Verkeersveiligheid die langzaam wordt uitgerold om de veiligheid in het verkeer te vergroten.