Remweg berekenen

Berekenen van de remweg

  •             Reactietijd: De tijd van zien tot reageren (gemiddeld 1 seconde)
  •             Reactieafstand: De afstand die je aflegt in je reactietijd
  •             Remweg: De afstand die je aflegt vanaf dat je begint met remmen
  •             Stopafstand: Remweg + reactieafstand

Deze begrippen zijn afhankelijk van een aantal zaken:

  •             – De snelheid waarmee je rijdt.
  •             – Het soort en de toestand van het wegdek én het voertuig.
  •             – Je reactietijd, die is gemiddeld 1 seconde.

Verplichte minimale remvertragingen

  •             – Remvertraging van een brommer moet minstens 3,8 m/sec2 zijn.
  •             – Remvertraging van een auto moet minstens 7,2 m/sec2 zijn.
  •             – Remvertraging van een motor moet minstens 5,2 m/sec2 zijn.

Berekenen van de reactieafstand

Je rijdt 120 km/h. Dan deel je 120 door 10 = 12. Dit doe je 3x. Dus 3×12 = 36 meter leg je af voordat je gaat remmen.

Je rijdt 50 km/h. Dan deel je 50 door 10 = 5. Dit doe je 3x.
Dus 3×5 = 15 meter leg je af voordat je gaat remmen.

Berekenen van de remweg:

Je rijdt 120 km/h. Dan deel je 120 door 10 = 12.
Dit kwadrateer je, dus 12×12 = 144. Dit deel je door
2 = 72 meter is je remweg.

Je rijdt 50 km/h. Dan deel je 50 door 10 = 5.
Dit kwadrateer je, dus 5×5 = 25. Dit deel je door
2 = 12.5 meter is je remweg.

Berekenen van de stopafstand:

(Stopafstand = remweg + reactieafstand)

Bij 120 km/h is de remweg 72 meter. Je reactieafstand is 36
meter. 72+36 = 108 meter is je stopafstand.

Bij 50 km/h is de remweg 12.5 meter. Je reactieafstand is 15
meter. 12.5+15 = 27.5 meter is je stopafstand.