Overheid heeft grote ambitie: nul slachtoffers in verkeer in 2030

mototrijbewijs - veilgheid - motorhelmen
veiligheid in het verkeer
De overheid heeft een torenhoge ambitie, ze wil door het Strategisch Plan Verkeersveiligheid er zorg voor gaan dragen dat het aantal verkeersdoden in 2020 naar nul wordt gereduceerd.Minister van Nieuwenhuizen vind dat het belang van verkeersveiligheid erg wordt onderschat. Hier moet dus snel verandering in komen. 

Zo moeten straks brommerrijders met een stevige slok op straks een veiligheidscursus of geschiktheidstest ondergaan. Gevaarlijke rotondes of kruispunten moeten straks overal op de schop. Hier blijft het niet bij, er komen ook strengere kwaliteitseisen voor helmen en beschermende kleding. Ook het praktijkexamen zal worden aangepakt. Dat we er nog lang niet zijn blijkt wel uit de laatste cijfers van het aantal verkeersdoden namelijk 613 keer. Kosten voor de maatschappij: 14 miljard per jaar.

Speerpunt in het ambitieuze plan: de kwetsbare groepen beschermen

Het strategische plan welke hier is te downloaden wil vooral de kwetsbare groepen beschermen uit de samenleving. Denk hierbij aan scootmobielen en kinderen bijvoorbeeld. Maatregelen die genomen kunnen worden om deze mensen te beschermen zijn het in gebruik nemen van nieuwe veiligheidssystemen in de buurt van scholen en een betere dode hoek detectie. Verder zal er ook extra aandacht worden besteed aan de evolutie van de vervoermiddelen zoals de e-bike.

Kwaliteitsnorm voor motorhelmen

Verder zijn motorhelmen eigenlijk maar beperkt houdbaar (het gas loopt langzaam uit het schuim in de helmen), maar ze mogen nu zonder een einddatum verkocht worden. Hiervoor komen nu ook plannen om dit aan te gaan passen, komen er moet voor de helmen een kwaliteitsnorm komen voor goede fiets en motorhelmen. Nu de lente er aan komt zullen juist er velen een motorrijbewijs willen halen bijvoorbeeld. Wanneer deze motorrijders op de weg te vinden zijn vormen ze een kwetsbare groep. Dit blijkt ook weer uit de cijfers want  valt een vijfde van alle  verkeersdoden op provinciale wegen en ruim 60 procent op gemeentewegen. Dat zijn behoorlijke getallen. We raden dan ook iedereen aan om een ge

Er is nog veel werk aan de winkel als men de norm in 2030 te halen. Toch heeft de minister hier het volste vertrouwen in, volgens haar zijn alle partijen die betrokken zijn bij de verkeersveiligheid, ambitieus, scherp en nauw betrokken. Ze ervaart hierin veel nieuwe energie en urgentie.